Aktuality

Vysokotlaké čištění a malování fasády ve Francii

A je tu čtvrtý a a poslední článek k této rozsáhle realizaci ve Francii ve městě Woppi. Tentokrát to bude o čištění a malování fasády. První krok čištění fasády bylo vysokotlaké čištění malovaných stěn a čištění plechového opláštění haly za pomoci vysokotlakého vodního čističe o síle 250 bar. Následně kompletní zakrytí oken, vrat, dveří a klempířských prvků. Následně proběhl nástřik fasádní penetrace na omítkové stěny. Dále nástřik fasády ve dvou vrstvách na omítkové stěny. Nástřik plochy fasády v odstínu RAL 9010 a nástřik soklu v odstínu RAL 7015. Nesmělo se zapomenout ani na nástřik plechového opláštění který proběhl polyuretanovou barvou v odstínu RAL 9010. Postupně se odstranilo olepení oken, vrat a klempířských prvků. Na závěr proběhlo mechanické čištění oken a čištění sekčních vrat za pomoci čistící chemie a textilii. Toto byl poslední z našich kroků u této rozsáhlé realizace týkající se čištěné hal ve Francii. Zákazník byl nadmíru spokojen, a to nás těší. Těšíme se další možnou spolupráci!

Průmyslové čištění a malování showroomu ve francouzském Woppi

Dalším krokem realizace rozsáhlé zakázky ve Francii bylo čištění a malování showroomu. Postup čištění haly a malování haly showroomu byl zvolen následovně. 
-Kompletní zakrytí podlah pod velkoplošné plachty a vždy lokálně v místě práce
-Průmyslový nástřik stropu v odstínu RAL 7015
-Nástřik stěn průmyslovou izolační barvou v odstínu RAL 9010
-Čištění ocelových konstrukcí, čištění oken, čištění vrat a dveří
-Nástřik ocelových sloupů a podstropních ocelových konstrukcí dvousložkovou epoxidovou barvou v odstínu RAL 7047
-Průmyslové čištění těles světel, čištění topení, průmyslové vysávání kabelových lávek
Po dokončení všech těchto kroků realizace ještě proběhl závěrečný úklid, který obsahoval odstranění plachet ze země a sundání folii z oken a dveří. Třetí fáze této velké zakázky byla hotova a nám scházelo již jen se vrhnout na čištění fasády a malování fasády, které si probereme v dalším článku.

Průmyslové čištění haly a nástřik stěn ve francouzkém Woippy

A máme tu další článek o realizaci ve Francii ve městě Woippy. Tentokrát se podíváme na čištění a malování čelní stěny jedné z hal. Prvním krokem této realizace bylo, jak je již naším zvykem kompletní zakrytí okolí pod velkoplošné plachty. Po kompletním zakrytí proběhl nástřik průmyslové izolační barvy v bílém odstínu na uvedenou část stěny včetně přilehlých ocelových konstrukcí. Následně nástřik syntetické barvy v odstínu RAL 9010 na sokl stěny. Dalším krokem bylo chemické čištění ocelových sloupů, čištění konstrukce žebříku, čištění ocelového rámu vrat a čištění trubkových rozvodů. Po vyčištění mohlo být vše nalakováno. Nástřik ocelových sloupů v odstínu RAL 6029, dále nástřik ocelového rámu vrat a ocelových konstrukcí v odstínu RAL 5010. A jako poslední krok malování haly byl nástřik trubkových rozvodů. Rozvod vody v odstínu RAL 6018, nástřik rozvodu plynu v odstínu RAL 1021 a nástřik rozvodu stlačeného vzduchu v odstínu RAL 5012. Na závěr jako vždy závěrečný úklid a může se přecházet na další krok této rozsáhlé realizace.

Čištění průmyslových prostor ve Woippy

Další z našich velikých zakázek se realizovala ve Francii ve městě Woippy ve kterém žije asi 14 tisíc obyvatel. Zakázka probíhala pro firmu zabývající se výrobou a vývojem zemědělských strojů. Následující realizace bude rozdělena do 4 článků. První článek bude o čištění haly a malování haly. Prvním krokem této realizace bylo oddělení malovaného prostoru od ostatních prostor za pomoci svěšení velkoplošných plachet a následné zakrytí materiálů a výrobků pod velkoplošné plachty. Začátkem malování haly proběhl nástřik průmyslové izolační barvy v bílém odstínu ve dvou vrstvách na podstropní ocelové konstrukce. Jako další krok čištění haly bylo mechanické čištění sloupů, čištění jeřábových drah, čištění mostového jeřábu a čištění trubkových rozvodů vody, plynu a stlačeného vzduchu. Následně nanesení dvousložkové epoxidové barvy v odstínu RAL 6029 na ocelové sloupy. Nástřik jeřábových drah v odstínu RAL 1021. Dalším krokem malování haly byl nástřik trubkových rozvodů. Trubkové rozvody vody v odstínu RAL 6018, rozvody plynu v odstínu RAL 1021 a rozvody tlakového vzduchu v odstínu RAL 5012. Na závěr proběhlo průmyslové čištění těles světel od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslových vysavačů.Těšíme se na další možnou spolupráci. 

Malování fasády výrobní haly v Aldenhovenu

Další z našich zakázek se realizovala v Německu ve městě Aldenhoven. U patnáctitisícového městečka Aldenhoven postavili filmaři vlastní dálnici kvůli snížení nákladů na natáčení a časté uzavírky německých dálnic. Čtyřproudá silnice se dvěma oddělenými pásy je dlouhá kilometr. Na obou koncích jsou udělané smyčky pro otočení. Na filmové dálnici ale nechybí krajnice, svodidla, patníky, nakreslené jízdní pruhy, nájezd, sjezd a parkoviště. Na tomto okruhu se natáčel i velice známy seriál Kobra 11 a spoustu dalších. A nyní se jdeme podívat na naší realizaci. V rámci první části realizace čištění haly jsme se vrhli na kompletní zakrytí strojů, materiálů a výrobků v hale. Následně proběhl průmyslový nástřik izolační barvy v bílém odstínu na plechové opláštění stropu a malování betonových stěn a sloupů. Dalším krokem bylo mechanické čištění jeřábových drah a čištění mostového jeřábu a čištění protipožárních dveří a světlíků za pomoci čistící chemie. Následné nanesení průmyslové syntetické barvy v odstínu RAL 7016 na protipožární dveře v hale. Posledním krokem realizace v interiéru bylo průmyslové čištění technických instalací a průmyslové vysávání kabelových lávek za pomoci průmyslových vysavačů. Po závěrečném úklidu jsme se přesunuli na další část realizace, kterou bylo čištění a malování fasády. V tomto kroku proběhlo průmyslové čištění fasády za pomoci vysokotlakého vodního čističe a následné malování fasády v odstínu RAL 9003. A jako úplně poslední krok celé realizace proběhlo zhotovení loga na fasádu v rozměru 5×5 metru. Čištění haly a malování haly bylo dokončeno a my jedeme dělat haly hezké dál. Těšíme se na další možnou spolupráci!

Čištění a malování hal v rakouském Kilbu

A máme tu poslední článek o realizaci čištění haly a malování haly v Rakousku ve městě Kilb, i tentokrát stejně jako v minulém článku se jednalo o čištění fasády haly. I tentokrát byl postup téměř stejný, ale my si ho znova projedeme krok po kroku.
Čištění haly:
-Čištění malovaných stěn a čištění plechových vrat od prachu a nečistot a lokálně od odlupujících se původních maleb pomocí vysokotlakého vodního čističe
Malování haly:
-Postupné zakrývání dveří a klempířských prvků pomocí folie
-Nástřik dvousložkové epoxidové barvy na plechové opláštění stěn a vrata
-Nástřik dvousložkové polyuretanové barvy v odstínu RAL 7035 na plechové opláštění stěn a vrata
-Nástřik fasádní penetrace na betonové prvky fasády
-Nástřik fasádní barvy v odstínu RAL 7035 na betonové stěny
-Postupné odstranění krycích folií
Na závěr proběhl kompletní závěrečný úklid a my máme splněnou další z několika velikých zakázek. Zákazník byl velice překvapen, jak celý areál prokoukl a vypadá, jak kdyby někdo haly zrovna postavil. Zákazník byl nadmíru spokojen, a to nás velice těší. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Průmyslové čištění haly a nástřik plechové střechy v Kilbu

Další část realizace zakázky v Rakousku ve městě Kilb. V minulém článku jsme se podívali na to, jak naši hoši zvládli vyčistit halu zevnitř a tento článek bude o tom jak jsme dokázali vyčistit halu z venku. Čištění fasády bylo rozvřeno do těchto kroků. Jako první krok průmyslového čištění fasády bylo čištění plechového opláštění haly a čištění betonové plochy fasády od prachu, nečistot a odlupujících se původních maleb pomocí vysokotlakého vodního čističe. Následně proběhlo kompletní zakrytí oken, dveří a klempířských prvků na fasády. Dalším krokem realizace byl nástřik dvousložkové epoxidové barvy na plechové opláštění v odstínu RAL 7035. Nástřik střechy dvousložkovou polyuretanovou barvou v odstínu RAL 7046. Tímto byly dokončeny lakýrnické práce na plechové části haly a pokračovalo se na betonové prvky fasády. Na betonové části fasády byl proveden nástřik fasádní penetrace a následný nástřik fasádní barvy v odstínu RAL 7035. Po dokončení malování proběhlo kompletní sundání všech krycích folii. A jako posledním krokem realizace čištění oken a čištění sekčních vrat. Čištění haly a malování haly zvenčí bylo dokončeno a my se mohli vrhnout na poslední krok realizace o kterém si můžete přečíst v dalším článku. 

Průmyslové vymalování výrobní haly v Kilbu

Jedna z našich obsáhlejších zakázek se realizovala v Rakousku ve městě Kilb ve kterém žije asi 2500 obyvatel. Jako největší historickou památkou jsou považovány Zámek Grünbühel a Farní kostel sv. Šimona a Judy, které stojí za prohlídku. Realizace této zakázky se skládala ze 3 částí a my si všechny projdeme v jednotlivých článcích. První část realizace se týkala čištění haly a malování haly. Jako první krok realizace bylo kompletní zakrytí strojů, materiálů a výrobků pod velkoplošné plachty. Následně mechanické čištění stropu, čištění podstropních ocelových konstrukcí a stěn od prachu a volných nečistot. Poté proběhl nástřik průmyslové izolační barvy v odstínu RAL 7035 plechového opláštění stropu, nástřik podstropních konstrukcí a malování betonových zdí. Dalším krokem realizace bylo čištění ocelových sloupů a následný nástřik ocelových sloupů v hale epoxidovou barvou v odstínu RAL 7046. Na závěr proběhl závěrečný úklid a jeho součástí bylo chemické čištění bočních oken a sekčních vrat z vnitřní části. Hala byla zevnitř kompletně zrenovovaná a naši hoši mohli pokračovat dál v této zakázce.

Další ze zakázek se realizovala v Německu ve městě Salzweg. Jméno Salzweg poukazuje na jeho minulost. Město se nachází na tzv. Zlaté stezce (středověké solné cestě), která vedla z Pasova do Čech. Ve firmě zabývající se úpravou povrchů strojních komponentů jako je pásové galvanické pokovování, bubnové galvanické pokovování a jednoduché nebo rámové pokovování, zlacení, niklování, cínění, chromování, kalení atd… Zakázka čištění haly a malování haly byla rozvržena do následujících kroků.
-Oddělení čištěné části haly za pomoci svěšení velkoplošných plachet
-Zakrývání ploch pod velkoplošné plachty
-Průmyslové čištění plechového opláštění stropu
-Průmyslový nástřik izolační barvy v bílém odstínu na plechové opláštění stropu, podstropní ocelové konstrukce a betonové stěny
-Malování betonových sloupů v odstínu RAL 7040
-Průmyslové chemické čištění vrat a čištění dveří
-Chemické čištění oken a čištění světlíků
Jako poslední krok před dokončením proběhl závěrečný úklid. Po předání hotové vyčištěné a vymalované haly, která vypadala jako nová naši hoši vyrazili zpět domů čerpat síly na další zakázky. Těšíme se na další možnou spolupráci.

 

V rámci našeho procesu čištění hal a následné malování hal dokážeme také provézt i vyhotovení firemního loga ať už třeba na fasádu nebo kdekoliv ve vnitřních prostorech. Momentálně probíhá AKCE! Při realizaci malávání fasády je možnost zhotovení loga ZDARMA. Nástřik loga na silo anebo na štít haly, s použitím našich speciálních plošin se dostaneme kamkoliv bez nutnosti stavění lešení, proto je logo vyhotoveno tak bleskově. Provádíme: Nástřik loga na fasádu, malování loga na silo, malování loga ve výrobní hale, nástřik loga ve skladové hale, ale i tisk reklamních bannerů na velkoplošné plachtové bannery i v rozměrech například 10×10 metru. Neváhejte se při řešení vaší realizace čištění haly zeptat našich pracovníků na vyhotovení loga ve vaší skladové nebo výrobní hale. Doufáme že Vás tato naše služba zaujala a těšíme se na možnou spolupráci.

Další z našich zakázek a opět v Rakousku ve městě Schladming, které se stalo velkým střediskem zimních sportů a pořádali se zde různé lyžařské soutěže, mezi které patří především Mistrovství světa v alpském lyžování. Nákupní část města má mnoho kaváren, restaurací a různé obchody, které obstarávají pohoštění pro turisty celoročně. Realizace probíhala ve firmě zabývající se stavbou nákladních expedičních vozů. I tentokrát se jednalo čištění haly a průmyslové malování haly. Na začátek proběhlo kompletní zakrytí materiálů, strojů a hotových výrobků, následně vždy v místě práce. Zaprvé bylo potřeba provést hrubou zednickou úpravu poškozené omítky za pomoci štuku vždy lokálně v místě poškození. Následně nástřik průmyslové izolační barvy na dřevěné obložení stropu, malování betnových stěn a sloupů, vše v bílém odstínu. Jako další krok bylo malování stěn do výšky 1,5m v barevném odstínu RAL7037. Po dokončení malování přišlo na řadu čištění haly. V rámci čištění haly jako první proběhlo průmyslové chemické čištění jeřábů a jeřábových drah a čištění mostového jeřábu. Následné čištění trubkových rozvodů topení a čištění oken a světlíků v hale. Součástí čištění bylo i vyčištění technických instalací a elektrických instalací za pomoci průmyslových vysavačů. Po předání haly která vypadá jako zcela nová, mohou naši hoši vyrazit ze zakázky zpět domů a načerpat síly na další zakázky co nás čekají. Těšíme se na další spolupráci!

Realizace další zakázky v Rakousku proběhla tentokrát ve městě Kötschach-Mauthen na místní pile. Ve středověku tento region hospodářsky vzkvétal díky těžbě železné rudy, zlata, stříbra a olova. Tradiční řemesla jako kovářství přetrvala v tomto městě od roku 1877 dodnes. Tato zakázka čištění haly a malování hala obsahovala také částečné zednické opravy. Po kompletní zakrytí haly proběhlo mechanické čištění odlupujících původních nátěrů na stropu a na ocelových konstrukcí a připravit si tedy podklad na následný nástřik haly. Dalším krokem této zakázky bylo malování průmyslových prostor což obsahovalo nástřik dvousložkové epoxidové barvy na zkorodovaná místa plechového opláštění stropu. Po dokončení těchto kroků již přišlo na řadu kompletní malování haly průmyslovou barvou v bílém odstínu. Malování obsahovalo nástřik plechového opláštění stropu, lakování ocelových konstrukcí, malování stěn a nechyběl ani nástřik ocelových sloupů. V rámci čištění haly proběhlo průmyslové vysávání technických instalací, vysávání kabelových lávek, čištění těles světel vše od prachu a volných nečistot za pomoci našich výkonných průmyslových vysavačů. Závěrečný úklid je samozřejmostí a nechyběl ani zde a navíc ještě více zvýraznil proběhlou revitalizaci haly. Těšíme se na další možnou spolupráci!

Realizace této zakázky se prováděla v Německu ve městě Deggendorf, které každý určitě dobře zná ale přeci ho zde jen trochu popíšeme. Deggendorf je známý svou optimální geografickou polohou jako „Brána do Bavorského lesa“, leží v jedné z nejpůvabnějších krajin střední Evropy. Na své si v Deggendorfu přijdou milovníci historie, pokud nevynechají prohlídku historického hradebního opevnění. Zklamáni nebudou ani ti, kdo vystoupají po 129 schodech do věže staré radnice. Výhled opravdu stojí za to. Zakázka proběhla v místní slévárně která vytváří odlitky snad pro jakékoliv průmyslové odvětví. V rámci realizace čištění haly a malování haly proběhlo následující. Nástřik betonového stropu, malování betonových stěn a nástřik betonových sloupů, vše v bílém odstínu. Nástřik betonového soklu stěn a sloupů v odstínu RAL7035. Mechanické čištění oken a chemické čistění světlíků za pomoci čistící chemie a textilií. Jelikož se v hale nacházely jeřáby bylo potřeba je také vyčistit. Proto tedy ještě proběhlo čištění jeřábových drah a čištění mostových jeřábů. Jako předposlední krok bylo průmyslové vysávání kabelových lávek, technických instalací a čištění schodů od prachu a volných nečistot. Po dokončení průmyslového vysávání již přišel na řadu jen poslední bod realizace a tím byl závěrečný úklid. Hala vypadá opět jako nová a my jedeme dělat haly čišté a pěkné dál. Těšíme se na další možnou spolupráci!

Další ze zakázek se uskutečnila ve městě Gunskirchen v Rakousku. Realizace zakázky čištění haly a malování haly probíhala ve firmě pohybující se v mnoha oblastech souvisejících s těžbou a zpracováním štěrku, písku a tvrdých hornin. Tato zakázka spočívala v čištění a malování několika hal v areálu firmy a postup byl obdobný. Jak je u nás již zvykem jako první krok realizace proběhlo kompletní zakrytí všech materiálů a strojů. Jako další krok malování heraklitových obkladů na stropě průmyslovou izolační barvou v bílém odstínu. Následné malování betonových stěn haly, malování podstropních vazníků, malování trubkových rozvodů a nechybělo ani malování betonových sloupů. Po dokončení malování haly přišlo na řadu čištění hal. V rámči čistící fáze realizace došlo k čištění mostových jeřábů a chemické čištění jeřábových drah. Následovalo průmyslové čištění elektrických vedení v kabelových lávkách za pomoci průmyslového vysávání a mechanické čištění oken a čištění sekčních vrat v hale. Jak již z mnoha článku víte, nesměl chybět jako vždy závěrečný úklid, který jen podtrhl, jak jsou haly opět jako nové a prosvětlené. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Jedna z našich dalších zakázek se realizovala v Německu ve městě Dorsten ve kterém žije cca 75 tisíc obyvatel. Každoročně se v zde pořádá zvířecí trh, který navštíví na 100 tisíc návštěvníků ze širokého okolí. Zakázka týkající se čištění haly a malování haly se prováděla ve firmě zabývající se výrobou speciálních přepravních a skladovacích nosičů. Realizace byla rozdělena do následujících kroků.
Malování výrobní haly:
-Zakrývání strojů, materiálů a výrobků pod velkoplošné plachty a vždy lokálně v místě práce
-Nástřik průmyslové izolační barvy v bílém odstínu na strop, malování stěn
-Lakování ocelových konstrukcí, nástřik technických instalací
-Malování betonových sloupů v odstínu RAL7036
Čištění haly:
-Chemické čištění světlíků, chemické a mechanické čištění jeřábových drah, čištění oken, čištění mostových jeřábů, čištění sekčních vrat
-Nástřik jeřábových drah dvousložkovou epoxidovou barvou v odstínu RAL7016
-Čištění technických instalací a rozvodů vody, plynu a stlačeného vzduchu
Na závěr, po dokončení čištění haly a malování výrobní haly proběhl jako vždy závěrečný úklid a předání hotové haly. Těšíme se na další možnou spolupráci!

Jelikož se množství zavážených plošin na zakázky stále zvyšuje bylo potřeba rozšířit náš vozový park o další kamion. Kamion ale nebyl v naší ikonické oranžové. Jelikož s lakováním máme bohaté zkušenosti bylo na místě abychom si kamion přelakovali sami. 
Kamion bude zajišťovat dopravu plošin na naše další realizace zakázek které budou obsahovat následující. Čištění hal, čištění střech, nástřik ocelových konstrukcí, malování betonových zdí a stropů, čištění plechového opláštění, renovace výrobních hal, vysávání technických instalací, čištění oken a světlíků v hale, průmyslové malování výrobních hal, čištění skladových prostor, čištění elektroinstalací a kabelových lávek, čištění mostových a  portálových jeřábů, lakování jeřábových drah, bílení hal, vysokotlaké čištění fasády, čištění a malování klempířských prvků, malování fasády, nástřik stropu air-less systémem.
Po zapsání barvy do technického průkazu byl kamion hned naložen a vyrazil s plošinami na zakázky. Přejeme spoustu ujetých kilometrů. 

Čištění haly a malování haly v rámci realizace další zakázky v Německu ve známém městě Deggendorf ve firmě zabývající se výrobou fasád z kovu a skla. Zajímavá historie a architektura, kvalitní turistické zázemí, sportovní a kulturní nabídka, výhodná dopravní poloha s dálničním spojením do Regensburgu i Mnichova, říční přístav i zázemí pro firmy a společnosti, to vše nabízí Deggendorf, jen 60 km od hranic s Českem. Město je považováno za bránu do Bavorského lesa. Samotná realizace započala kompletním zakrytím podlah pod velkoplošné plachty. Následné malování betonového stropu haly a malování betonových stěn v bílém odstínu. Následné čištění haly, které obsahovalo chemické čištění ocelových konstrukcí ke stropu přilehlých, čištění ocelových sloupů, čištění bočních oken a čištění sekčních vrat. Na závět čištění haly proběhlo ještě chemické čištění trubkových rozvodů plynu, čištění světel a také čištění kabelových lávek od prachu a volných nečistot za pomoci průmyslového vysávání. Na závěr, jak je u nás zvykem byl proveden kompletní závěrečný úklid. Hala vypadá jako nová. Těšíme se na další možnou spolupráci!

Další ze zakázek tentokrát v Čechách se realizovala v Rokycanech nedaleko Plzně. Plzeň je známá jako průmyslové a pivovarnické město. Společnost Škoda Transportation a další firmy pokračují v tradici strojírenského podniku Škoda, na druhé straně krajské metropole se pak vaří piva Prazdroj a Gambrinus. Spodně kvašený světlý ležák se označuje jako pivo plzeňského typu, celosvětově pak jako Pilsner nebo Pils. V Plzni je možné absolvovat i samotnou prohlídku pivovaru či plzeňského podzemí nebo se jen procházet po historickém centru plzně což je krásné samo o sobě. Realizace v Rokycanech se týkala čištění haly a malování haly. Po kompletním zakrytí haly včetně materiálů proběhlo čištění betonových stěn a čištění technických instalací (čištění světel, čištění elektrických rozvodů v hale). Následné malování stěn v bílém odstínu. Po dokončení čištění haly a malování haly byla hala více prosvětlená. Na závěr jako vždy závěrečný úklid a poté se mohlo předávat. Těšíme se na další spolupráci!

Další ze zakázek ve Francii se realizovala v malé obci Villers la Montagne ve strojírenské společnosti zabývající se výrobou mechanických převodových systémů a komponentů, pásů, řemenic a nábojů. Realizace se týkala čištění haly a průmyslového malování v hale. Zakázka probíhala při každoroční celozávodní odstávce. Jako první krok realizace bylo kompletní zakrytí všech strojů, materiálů a výrobků pod velkoplošné plachty. Před začátkem malování haly bylo potřeba si očistit malované povrchy od prachu a volných nečistot za pomoci ometání a vysávání. Proběhlo tedy mechanické očištění podstropních konstrukcí a očištění stěn od prachu. Následný nástřik stěn průmyslovou izolační barvou v bílém odstínu. Nástřik ocelových sloupů pod podestou také v bílém odstínu. Po dokončení malování haly probíhalo čištění haly, které obsahovalo chemické čištění sekčních vrat a čištění oken v hale. Nechybělo ani čištění kabelových lávek na stěnách a ve výšce za pomoci našich výkonných průmyslových vysavačů a následné mechanické dočištění za pomoci chemie a textilií. Jako předposlední krok realizace bylo čištění trubkových rozvodů. Na závěr proběhl jako vždy závěrečný úklid, aby realizace byla kompletní a my si můžeme odškrtnout další úspěšně splněnou zakázku ve Francii. Těšíme se na další možnou spolupráci!

Jedna z našich obsáhlejších zakázek se prováděla ve Francii ve městě Thionville ve firmě specializující se na výrobu speciálních nástaveb vozidel pro záchranáře, policii a všechny možné nejrůznější specializace podle nejrůznějších potřeb zákazníků. Thionville byl ocelářským a těžařským centrem díky svému výskytu železné rudy, ale současná hospodářská činnost je zaměřena na lehký průmysl. Jak můžete vidět podle fotky níže proběhlo na zakázce kompletní zakrytí materiálů, strojů a výrobků v hale. Následoval průmyslový nástřik plechového opláštění stropu a nástřik podstropních ocelových konstrukcí v bílém odstínu. Malování betonových a dřevěných vestaveb v odstínu RAL7035. Jako další krok proběhlo chemické čištění ocelových sloupů a následné malování ocelových sloupů a jeřábových drah mezi jednotlivými loděmi dvousložkovou epoxidovou barvou v odstínu RAL9005. Předposlední krok této zakázky bylo čištění haly, které se týkalo čištění sekčních vrat, čištění mostového jeřábu, čištění technických instalací na zdi a ve výškách, čištění konzolového jeřábu. Následně chemické čištění světlíků, čištění oken a čištění elektrických rozvodů v hale. Toto byla jedna z našich prázdninových zastávek ve Francii. Těšíme se na další spolupráci!

Realizace další zakázky proběhla tentokrát v malé obci Herbeviller nacházející se na severovýchodě Francie v regionu Lotrinsko. V obci žije jen přibližně 230 obyvatel. Realizace se prováděla v malé místní svařovně, kde chtěl majitel halu prosvětlit a celkově zrenovovat. To pro nás samozřejmě není žádný problém. Po příjezdu na místo a po zahájení zakázky se zakryly všechny stroje, materiály, výrobky a pracovní plochy pod velkoplošné plachty. Následně mohlo začít malování haly které obsahovalo průmyslový nástřik plechového opláštění stropu a nástřik stěn vše v bílém odstínu. Poté proběhl nástřik podstropních ocelových konstrukcí a nástřik ocelových sloupů epoxidovou barvou v odstínu RAL7024. Jelikož se v hale nacházel i konzolový jeřáb bylo zapotřebí provést nástřik konzolového jeřábu ve stejném odstínu jako ocelové konstrukce. Po dokončení malování haly přišlo na řadu čištění haly, které obsahovalo následující. Průmyslové čištění trubkových rozvodů vody a čištění rozvodů plynu za pomoci našich výkonných vysavačů a nechybělo ani čištění těles světel a čištění kabelových lávek. V rámci prosvětlení haly se provedlo i chemické čištění světlíků a oken, aby byl dosažen nejefektivnější výsledek. Po dokončení realizace proběhl jako vždy závěrečný úklid a my můžeme vyrazit na další zakázky. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Další zakázka se realizovala v Německu ve městě Waldkraiburg. Waldkraiburg svým okouzlujícím okolím nabízí to, že se nachází ve středu všeho. Půl hodiny jízdy k jezeru Chiemsee, tři čtvrtě hodiny do hor Chiemgau a jen pár minut do ekologicky cenného a hustě zalesněného údolí Inn s napojením na cyklostezku Inn Valley a množství cyklistických a turistických stezek. A je také domovem firmě, která vyrábí, vyvíjí a prodává objemová čerpadla ve které jsme zakázku realizovali. Zakázka se týkala malování haly a čištění haly a náš postup byl zvolen následovně.
-Zakrývání strojů, materiálů a výrobků pod velkoplošné plachty a následně vždy lokálně v místě práce
-Malování plechového opláštění stropu, malování betonových stěn, malování sloupů, malování pomocných konstrukcí vše v bílém odstínu
-Malování soklu betonových stěn v odstínu RAL7035
-Čištění haly, čištění ocelových konstrukcí, čištění mostových jeřábů, čištění jeřábových drah chemické čištění oken a čištění vrat
-Průmyslové čištění technických instalací včetně čištění kabelových lávek
-Závěrečný úklid
Hala po realizaci je opět krásně prosvětlená a působí novým dojmem. Zákazník byl nadmíru spokojen, což je pro nás to hlavní. Těšíme se na další možnou spolupráci!

Realizace další zakázky týkající se čištění haly a malování haly probíhala v Německu ve městě Altforf nacházející se asi 25 km od Norimberku. Přestože časy kdysi slavné univerzity dávno minuly, je Altdorf sídlem několika vzdělávacích institucí. Je také domovem řady středně velkých průmyslových podniků. Mezi které patří i strojírenská společnost a výrobce vstřikovacích lisů pro zpracování plastů a elastomerů pro kterou jsme prováděli realizaci v jejich hale. V rámci začátku realizace se vše zakrývalo pod velkoplošné plachty včetně materiálů, výrobků a strojů. Na začátek malování haly proběhl nástřik izolačních desek na stopě, následné malování betonových stěn včetně dřevotřískové části. Malování podstropních vazníků a malování betonových sloupů v odstínu RAL7035. Další krok realizace bylo čištění a obsahovalo: Čištění oken, čištění světel, čištění plechového opláštění zástěny, čištění sekčních vrat, průmyslové vysávání, očištění trubkových rozvodů (vody, plynu, vzduchotechniky) a čištění kabelových lávek. Jako vždy po dokončení probíhal závěrečný úklid. Těšíme se na další spolupráci.

Další z našich zakázek se realizovala v Rakousku v malé obci Frankenmarkt ve které žije asi 3,5 tisíce obyvatel. Realizace probíhala ve firmě, která se zabývá výrobou a distribucí vodovodních a plynárenských armatur. Zakázka, kterou jsme pro firmu vykonávali se týkala čištění haly. V celé hale probíhalo kompletní odprašnění za pomoci plošin a našich výkonných průmyslových vysavačů. Před začátkem práce bylo vše potřebné zakryto pod velkoplošné plachty a vždy v lokálně v místě práce. Čištění ocelových konstrukcí haly a všech přilehlých profilů, následně odprašnění parapetů. Čištění technických instalací (čištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, čištění rozvodů vody, čištění protipožárních instalací, čištění topení, čištění světel). Předposlední krok realizace bylo očištění vestaveb pod stropem od prachu a volných nečistot což můžete vidět ve fotkách pod článkem, jak se nám to podařilo. Na závěr jako vždy proběhl závěrečný úklid. S výsledkem jsme byly spokojeni my i zákazník což je to hlavní. Těšíme se na další spolupráci.

Další ze zakázek čištění haly a malování haly se realizovala u našich sousedů v Německu v malém městě Schwabach. Schwabach leží asi 12 km jižně od Norimberku v severním Bavorsku. Ve městě žije přibližně 41 tisíc obyvatel. Realizace zakázky na této výrobní hale byla rozdělena na následující kroky, aby bylo dosaženo nejefektivnějšího výsledku. 
Malování výrobní haly:
– průmyslové malování stropu, nástřik ocelových konstrukcí, malování betonových stěn, malování sloupů v hale
Čištění haly:
– chemické čištění světlíků, čištění trubkových rozvodů, čištění těles topení, čištění světel, čištění kabelových lávek, průmyslové vysávání prachu a volných nečistot
Na závěr jako vždy proběhl závěrečný úklid a my můžeme jet dělat další haly čiště a pěkné. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Další ze zakázek v Německu, v lázeňském městečku Bad Oeynhausen. Firma, ve které jsme prováděli čištění haly a malování haly se zabývá vývojem a výrobou extrudérů pro průmysl ať už se jedná o výrobu plastových trubek, výrobu profilů, léčiv, krmiv nebo třeba i pelet a briket. Před začátkem malování haly bylo potřeba zakrýt pod velkoplošné plachty materiál, výrobky i stroje. Následné průmyslové čištění stropu a stěn od pavučin, aby povrh bych připraven na malování. V dalším kroku probíhalo malování plechového opláštění stropu, malování betonových stěn, nástřik ocelových profilů vše v bílém odstínu. Jako další a již poslední krok malování betonového soklu v odstínu RAL7011 a mohlo se přejít na čištění. Čištění haly obsahovalo čištění ocelových vazníků, čištění jeřábových drah, čištění mostových jeřábů, čištění světlíků, čištění oken a průmyslové vysávání kabelových lávek. Na úplný závěr se sklidily velkoplošné plachty z celé haly a proběhl závěrečný úklid, jak je u nás již zvykem. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Další zakázka se realizovala v Německu ve městě Bielefeld. Bielefeld je město kde žije přibližně 334 tisíc obyvatel. Historické centrum se rozkládá severně od Teutoburského lesa. Moderní čtvrtě jsou ale i na opačné straně v kopcích. V Bielefeldu sídlí významný počet i mezinárodně působících firem, ale naše práce probíhala v klasické úspěšné německé papírně. Jelikož v hale byl neustálý provoz musela se realizace provádět postupně. Proto se od stropu svěšovali velkoplošné plachty abychom si oddělili malovaný prostor od výroby. Následně probíhalo kompletní zakrytí materiálů, strojů a výrobků pod plachty v malované části haly a následně vždy lokálně v místě malování haly. Jako první krok zakázky probíhalo průmyslové čištění stropu, čištění vazníků, čištění stěn a čištění sloupů. Jako další krok bylo průmyslové malování plechového opláštění stropu, malování podstropních konstrukcí, malování betonových i cihlových zdí vše v bílém odstínu. Následně nástřik průmyslové barvy v odstínu RAL7040 na omyvatelný sokl betonových a cihlových stěn. Na závěr mechanické čištění oken a chemické čištění světlíků za pomoci čistící chemie a textilií. Na úplný závěr jako vždy závěrečný úklid, jak je u nás již zvykem. Těšíme se na další spolupráci.

Realizace další zakázky probíhala ve městě Freilassing v Německu. Město se nachází na Německo – rakouské hranici necelých 8 km od rakouského Salzburku. Firma, pro kterou jsme prováděli tuto realizaci se zabývá vývojem a výrobou strojů a techniky pro stavbu a opravu železničních tratí. Celá zakázka se týkala čištění haly a malování haly. Malování haly probíhalo v této posloupnosti. Před zahájením jako obvykle proběhlo oddělení malované části haly svěšením velkoplošných plachet a následné zakrytí materiálů, strojů a výrobků vždy lokálně v místě práce. Malování celé haly (malování plechového opláštění haly včetně malování ocelových profilů, malování betonových stěn, nástřik jeřábových drah) proběhlo bez problémů a rychle díky dobře zvoleným plošinám z našeho vozového parku. Následné čištění haly (čištění podstropních ocelových konstrukcí, čištění jeřábových drah, čištění mostových jeřábů, čištění oken) včetně vysávání a čištění technických instalací a čištění kabelových lávek na stěnách a ve výšce. Hala po renovaci vypadá jako nová, a to nás i zákazníka veliče těší. Na závěr jako je u nás zvykem jen závěrečný úklid, který ještě zvýraznil zdařilou renovaci. Těšíme se na další možnou spolupráci!

Realizace další zakázky v Německu tentokrát ve městě Braunschweig. Brunschweig je druhým největším městem Dolního Saska a hlavním centrem vědeckého výzkumu a vývoje. Město nabízí spoustu možností využití volného času, tím že první zmínka o městě sahá až do 12. století nachází se tu spoustu historických budov z různých dob. Realizace zakázky, kvůli které jsme do města zavítali se týkala čištění a malování výrobní haly a pracovní postup byl následující.
– Zakrývání strojů, materiálů a výrobků pod velkoplošné plachty
– Nástřik průmyslové barvy v bílém odstínu na plechové opláštění stropu a betonových stěn
– Malování betonových soklů v odstínu RAL7040
– Čištění ve výrobní hale ( čištění světlíků, čištění podstropních konstrukcí, čištění ocelových sloupů, chemické čištění oken, čištění vrat, čištění těles světel, čištění trubkových rozvodů vody, čištění trubkových rozvodů vzduchu, čištění trubkových rozvodů plynu, čištění kabelových lávek)
Na závěr jako vždy závěrečný úklid, aby po nás v hale zbyla jen odvedená práce. Těšíme se na další spolupráci!

Realizace další zakázky probíhala u našich sousedů v Německu hned za hranicemi s Českem v Bavorské rudě. Jednalo se o renovaci dřevěných prvků na hotelu. V součinnosti s administrací hotelu jsme dokázali akci porovést bez jakéhokoliv omezení a rušení ubytovaných hostů hotelu. Bavorská ruda nabízí spoustu cyklistických i turistických tras po národním parku Bavorský les. Bavorská Ruda však stojí za návštěvu i v jiných obdobích, nejen v létě. V zimních měsících se z Velkého Javoru stává jedno z nejmodernějších lyžařských středisek Německa s výbornými sněhovými podmínkami. Kabinková lanovka, několik sedačkových lanovek a vleků, sáňkařská dráha a dětský areál zajišťují dokonalou lyžařskou zábavu pro celou rodinu. A teď již zpátky k realizaci zakázky, kde proběhlo lokální hrubé mechanické očištění dřevěných prvků fasády (čištění podhledů, čištění dřevěných trámů, čištění dřevěných sloupů, čištění balkonů). Následný nátěr dvou vrstev lazury na všechny dříve očištěné dřevěné prvky budovy. Díky našim plošinám jsme se dostali k dřevěným prvkům domu opravdu snadno a renovace fasády domu proběhla opravdu rychle. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Jedna z dalších zakázek v Německu se nacházela ve městě Halver ve kterém žije asi 16000 obyvatel. Kromě dobře rozvinuté sítě turistických tras má Halver také 50kilometrovou okružní turistickou stezku kolem hranic města. Realizace zakázky se týkala čištění fasády od nečistot a plísní. Jako první krok bylo potřeba provést čištění fasády od prachu a nečistot pomoci tlakového vodního čističe o síle 250 BAR. Následné postupné zakrývání kamenných částí fasády, zakrytí oken a vrat a samozřejmě zakrytí klempířských prvků. Jelikož na fasádě se nacházela plíseň bylo potřeba jí nejdříve odstranit. Proběhlo nanesení dezinfekčního prostředku na stěny pro zahubení zbytku plísní. Následovalo malování fasády silikonovou barvou s nízkou náchylností ke znečištění. Po kompletní malování fasády budovy proběhlo chemické čištění oken. Jako je u nás zvykem na závěr kompletní závěrečný úklid. Budova vypadá opět jako nová, a to nás těší. S čištěním fasád má naše firma za 28 let provozu bohaté zkušenosti a tyto zakázky jsou realizované opravdu v rekordním čase. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Jedna z dalších zakázek probíhala v Čechách ve městě Libáň. Realizace čištění a malování výrobní haly ve firmě která se zabývá výrobou přívěsů, návěsů a nástaveb. Již podle fotek můžete vidět, že jsme si v hale dokázali poradit se všema přístupama a díky našim plošinám jsme se dokázali dostat do všech zákoutí a skulinek. Proto byl postup prací zvolen následovně. Jako první bylo zapotřebí zakrytí všech materiálů, výrobků a strojů pod velkoplošné plachty a následné zakrytí podlahy vždy lokálně v místě práce. Následovalo čištění stropu a čištění stěn. Samozřejmě také čištění mostových jeřábů a čištění ocelových konstrukcí které byly také značně znečištěné od prachu a jiných průmyslových nečistot. Následovalo průmyslové malování plechového opláštění stropu, malování betonových stěn a malování betonových sloupů. Dalším krokem realizace bylo chemické čištění ocelových sloupů, čištění jeřábových drah, čištění oken. V rámci čištění proběhlo také čištění světel a čištění rozvodů topení a plynu. Na závěr jako vždy závěrečný úklid a náš výsledek můžete posoudit z fotek níže, my i zákazník jsme s výsledkem nadmíru spokojeni. Těšíme se na další spolupráci.

Realizace další ze zakázek probíhala v Německu, přímo v hlavním městě Berlíně. V Berlíně to byla již několikátá naše zakázka. Berlín asi není potřeba ani představovat, obrovské město plné života, historických památek ale i se spoustou moderního umění. 
Realizace zakázky probíhala ve firmě zabývající se výrobou a vývojem nástaveb a zvedáků pro sběr odpadů. Provedení zakázky bylo rozvřeno následovně:
– Zakrývání strojů, materiálů a výrobků pod velkoplošné plachty
– Průmyslový nástřik barvy (nástřik plechového opláštění stropu, nástřik protihlukových konstrukcí, malování betonových vazníků, malování betonových stěn a sloupů)
– Chemické čištění ve výrobní hale (čištění světlíků a oken, čištění vrat, čištění jeřábových drah, čištění mostových jeřábů)
– Mechanické čištění ve výrobní hale (čištění technických instalací, čištění trubkových rozvodů, čištění kabelových lávek, vysávání průmyslového prachu)
Nakonec samozřejmě proběhl jako vždy závěrečný úklid. Zákazník byl velice překvapen, jak se hala prosvětlila a vypadá jako nová. Což se nám stává velice často, že si majitelé hal před realizací ani nedokážou představit jak obrovský rozdíl dokážeme vytvořit. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Další zakázka se realizovala v Německu v obci Eschenbach in der Oberpfalz. Firma se zabývá výrobou a prodejem obalových materiálů a oslovila nás ohledně kompletní renovace budovy z venku i zevnitř. Jako první přišlo na řadu kompletní průmyslové malování kanceláří ve výrobní hale. Následně jsme se přesunuli do provozu. Ve výrobní hale bylo zapotřebí zakrýt stroje, materiály a výrobky pod velkoplošné plachty před začátkem malování. Následné čištění a malování trapézového plechu na stěně v bílém odstínu. Průmyslové malování stěn a sloupů probíhalo v také bílém odstínu. Po dokončení čištění výrobní haly i malování výrobní haly jsme se přesunuli na poslední část zakázky a tou byla fasáda. Nejdříve čištění fasády a následná hrubá zednická oprava již dříve poškozené zdi. Po vyčištění a opravení fasády bylo potřeba zakrýt všechny okna, vrata a klempířské prvky před začátkem malování haly. Nástřik fasádní penetrace a následné malování fasády. Nakonec strhnutí všech krycích folií a závěrečné chemické čištění oken a sekčních vrat, jako je u nás samozřejmostí po každé etapě této zakázky probíhal závěrečný úklid. Těšíme se na další možnou spolupráci! 

Jedna z dalších zakázek se nacházela v Německu ve městě Ochsenfurt. V Ochsenfurtu se nachází obrovský kus německé historie v podobě historických domů ale i několik protestantských a římskokatolických kostelů a za obhlídku stojí také historické opevnění města. Realizace probíhala ve firmě zabývající se automatizací strojů na výrobu svíček.
Realizace renovace haly byla rozvržena do následujících kroků.
– Zakrytí strojů a materiálů pod velkoplošné plachty a následně plochy vždy lokálně v místě práce
– Průmyslové malování plechového opláštění stropu a malování betonových stěn včetně malování plechového opláštění na stěnách
– Nástřik ocelových konstrukcí
– Chemické čištění mostových jeřábů a čištění jeřábových drah
– Čištění oken, čištění vrat, čištění světlíků, čištění kabelových lávek, čištění trubkových rozvodů vody, čištění trubkových rozvodů plny, čištění trubkových rozvodů tlakového vzduchu, čištění topení, čištění světel.
A na závěr jako je u nás zvykem opět závěrečný úklid a po něm mohli naši hoši vyrazit zpět na firmu. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Realizace další zakázky se prováděla v Německu nedaleko Passau v městečku Vilshofen an der Donau kde žije přibližně 17 tisíc obyvatel. Celá oblast kolem řeky Dunaje nabízí obrovské množství cyklistických tras podél Dunaje, a i historické části města stojí za zastávku, pokud budete poblíž. V Pasově stojí za zastávku také určitě pevnost Veste Oberhaus, ze které je vidět Pasov a jeho okolí jako na dlani. Zakázka ve firmě, která se zabývá frézováním a CNC obráběním se týkala čištění výrobní haly a malování výrobní haly. Před začátkem malování výrobní haly se zakrýval materiál, stroje a výrobky pod velkoplošné plachty. Jak si můžete na fotkách všimnout je zakrytá opravdu celá hala a díky našim speciálním plošinám ani nestavíme lešení a realizace čištění a malování výrobní haly probíhá opravdu bleskově. Jako další krok realizace je malování výrobní haly. Nástřik plechového opláštění stropu v hale a s tím také malování zdí v hale. Po dokončení malování haly následuje vždy čištění, které obsahovalo čištění ocelových sloupů, čištění oken, chemické čištění světlíků, průmyslové vysávání kabelových lávek, čištění trubkových rozvodů. Na závěr jako je u nás zvykem závěrečný úklid a cesta zpátky na základnu. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Další z našich realizací se nacházela v Německu v malém městě Beeskow. Pro svoji polohu v lesnaté a jezernaté oblasti i pro své historické centrum je oblíbeným turistickým cílem. Celé město je charakteristické svou typicky severoněmeckou architekturou. Realizace této zakázky probíhala během 10 denní odstávky, tím pádem bylo možné zvládnout zakázku opravdu bleskově. Nejdříve probíhalo oddělení malované části haly svěšením velkoplošných plachet a následné zakrytí materiálů a strojů. Následné odprašnění stěn, stropu a čištění ocelových konstrukcí rámci přípravy na malování výrobní haly. Vymalování výrobní haly obsahovalo malování stropu, malování betonových stěn, nástřik ocelových konstrukcí a nástřik plechového opláštění. Po malování výrobní haly následovalo čištění technických instalací na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot. Konkrétně se jednalo o čištění trubkových rozvodů vzduchu, vody a plynu. Následné čištění kabelových lávek a těles světel. V rámci realizace proběhlo i chemické čištění světlíků a čištění sekčních vrat. Na závěr jako vždy kompletní závěrečný úklid. Těšíme se na další možnou spolupráci.

A máme tady další realizaci zakázky v Německu, nyní v městečku Zweibrücken ve kterém máme již několik úspěšně splněných realizací pro různé firmy je tedy tato lokace pro nás již velmi dobře známa. V městečku se nachází Růžová zahrada což je park o rozloze více než 50 000 m² a je jednou z největších zahrad v Evropě. V parku je k vidění přes 60 000 růží ve 2 000 různých odrůdách.
Zakázka spočívala v renovaci výrobních hal pro velkou mezinárodní firmu, která se zabývá výrobou nejrůznějších průmyslových jeřábů, jeřábových komponent a pohonné techniky. 
Pracovní postup renovace výrobní haly byl rozvržen takto:
-Průmyslové vysávání a čištění světel, topení, vyčištění kabelových lávek a jeřábových drah od prachu a volných nečistot
-Průmyslové malování plechového opláštění stropu
-Malování stěn výrobní haly
-Chemické čištění, nátěr ocelových konstrukcí a jeřábových drah v odstínu RAL 5002
-Průmyslové chemické čištění a nátěr trubkových rozvodů na stěnách a ve výškách 
-Čištění skel bočních oken a světlíků
Po dokončení malování výrobní haly byl proveden jako vždy kompletní závěrečný úklid. Těšíme se na další spolupráci.

Realizace této zakázky probíhala ve Francii v malé obci Replonges ležící nedaleko města Mâcon, kde se každoročně po celém městě pořádá obrovský hudební festival pod širým nebem s názvem „Eté frappé“ který navštěvuje každý rok cca 40 tisíc lidí.  

Realizace probíhala ve firmě, která se zabývá laserovým řezáním a svařováním plechu. Jelikož pracují hlavně pro automotive průmysl a letecký průmysl je důležité klást velký důraz na čistotu ve výrobních halách. V hale byly před začátkem realizace od stropu svěšeny velkoplošné plachy abychom si oddělily malovaný prostor od zbytku haly. Následné zakrytí strojů a materiálů také pod velkoplošné plachty vždy lokálně v místě práce.  Průmyslové malování stěn, stropů a plechového opláštění výrobní haly. Následně probíhalo mechanické čištění ocelových konstrukcí a sloupů od prachu a volných nečistot za pomoci čistící chemie a textilií. Dále čištění trubkových rozvodů vody, čištění rozvodů plynu, čištění protipožární instalace a kabelových rozvodů na stěnách a ve výškách ve výrobní hale. Na závěr jako vždy kompletní závěrečný úklid. Těšíme se na další spolupráci.

Jako každý rok trávíme velkou část letních prázdnin (červenec, srpen) na zakázkách ve Francii kde probíhají letní odstávky v halách a firmy využívají toto období pro renovaci a zkrášlení svých průmyslových hal např. v automotive průmyslu, chemickém průmyslu, strojírenství atd. . Na tyto realizace zavážíme velké množství různého materiálu a speciálních plošin za pomoci našich kamionů. Níže na fotce můžete vidět jeden z naložených kamionů který zaváží plošiny, barvy a pomocný materiál na jednu ze zakázek, které budou probíhat v následujícím týdnu. Další týden pojedou další kamiony zase jinou trasu na jiné zakázky ve Francii. 
Realizace zakázek ve Francii se budou skládat z – renovace výrobních a skladových hal, malování stropů, průmyslové malování zdí, nástřik ocelových konstrukcí, čištění elektroinstalací na zdi a ve výškách, čištění světlíků a oken, odprašnění výrobní haly, čištění jeřábových drah, nástřik zdí a stropů v automotive průmyslu, vyčištění fasády, malování fasády, chemické čištění vrat, úklid haly, čištění ocelových konstrukcí, průmyslové malování sloupů, čištění protipožárních instalací, čištění sprinklerů, malování omyvatelných soklů, zednické práce, opravy starých nátěrů, čištění vzduchotechniky, čištění průmyslových jeřábů, průmyslové čištění, průmyslové vysávání technologií, zhotovení podlahového značení, zhotovení loga na fasádu, čištění a malování střech a klempířských prvků na skladové hale, malování jeřábů a jeřábových drah, malování betonových a plechových stropů, čištění podstropních konstrukcí. Zaměstnanci byli po dovolené při příchodu zpět do práce mile překvapeni jak je jejich hala krásně prosvětlená a čistá.

Další ze zakázek se realizovala v malé obci Wald am Schoberpaß v Rakousku, okolo které nachází krásné dlouhé zimní tratě pro běžkaře, které stojí za návštěvu. Firma, pro kterou jsme realizovali zakázku, se zabývá údržbou a vývojem opotřebitelných dílů v průmyslu, hlavně tedy v celulózovém a papírenském. Před začátkem realizace bylo nejdříve vše zakrýt pod velkoplošné plachty. Následovalo kompletní mechanické čištění ocelových konstrukcí, jeřábových drah, ocelových sloupů a všech trubkových rozvodů ve výrobní hale za pomoci čistící chemie a textilií. Po kompletním průmyslovém vyčištění přišlo na řadu průmyslové malování stěn (sádrokartonové obklady a plechové opláštění). Malování výrobní haly probíhalo za pomoci air-less systému. V rámci realizace robíhalo i čištění světlíků, aby byla hala opět krásně prosvětlená. Na závěr jako vždy závěrečný úklid. Výrobní hala po renovaci vypadá jako nová a my jedeme na další zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

Další ze zakázek se nacházela v Německu ve městě Waldmünchen. V současnosti má město necelých 7000 obyvatel. Jelikož je to české příhraniční město tak sem Češi často míří nejen za nákupem, ale také do známého aquaparku. Realizace zakázky čištění a malování skladové i výrobní haly probíhala ve firmě která se zabývá výrobou hasících přístrojů.
Ve výrobní hale probíhalo: průmyslové čištění stěn a ocelových sloupů ve výrobní hale, průmyslové malování betonových stropů a dřevěných obkladů, nástřik podstropních ocelových konstrukcí, malování betonových stěn, průmyslový nástřik ocelových sloupů, průmyslové čištění jeřábových drah, čištění technických instalací, průmyslové vysávání.
Ve skladové hale probíhalo: malování betonového stropu a dřevěných obkladů skladové haly, průmyslové chemické čištění topných těles, čištění elektrických rozvodů, čištění světel.
Na závěr v obou halách proběhl závěrečný úklid. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Realizace další ze zakázek proběhla opět v Německu ve městě Bad Marienberg. V tomto městě děláe již několikátou realizaci pro našeho stálého zákazníka. Na území města se nachází lázeňská zahrada s Kneippovým centrem, kde se v létě pravidelně konají koncerty. Na ni navazuje nová část parku s bylinkovou zahrádkou a bosým hřištěm. Což určitě stojí za zastávku, pokud pojedete kolem. Realizace zakázky spočívala v kompletním malování a čištění výrobní haly včetně všech ocelových konstrukcí v hale. Nejdříve probíhalo zakrývání strojů a materiálů pod velkoplošné plachty. Malování výrobní haly v následujících krocích. Nástřik průmyslové barvy na plechové opláštění stropu, malování stěn a malování sloupů a na závěr nástřik ocelových konstrukcí. Následný nástřik ocelových sloupů a jeřábových drah barvou v odstínu RAL 5015 a nástřik mostových jeřábů v odstínu RAL 1023. Na závěr čištění jeřábových drah od prachu a nečistot, čištění trubkových rozvodů vody, čištění a vysávání elektrických instalací na stěnách a ve výškách. Na závěr čištění světlíků a následný kompletní úklid. Těšíme se na další spolupráci.

Další zakázka pro našeho dlouhodobého zákazníka probíhala na pile v Německu ve městě Morbach. Městečko Morbach je součástí regionu Hunsrück který je známý svým národním parkem o ploše 10 000 hektarů. V okolí se nachází mnoho nádherných turistických tras.

Realizace této zakázky se skládala z renovace nátěrů sila a filtru, malování interiéru skladové haly a malování fasády jedné z hal. 

Čištění sila a filtru od koroze a uvolňující se staré barvy probíhalo tlakovou vodou o výkonu 500 bar, následně nástřik epoxidové barvy s vysokou antikorozní a chemickou odolností. Na závěr proběhl nátěr sila a filtru polyuretanovou barvou v odstínu RAL 7047.

Uvnitř haly se před začátkem malování stěn a sloupů se jako vždy vše zakrylo pod velkoplošné plachty. Malování betonových stěn a sloupů ve výrobní hale se realizovalo v barevném odstínu RAL 7047.

Čištění fasády od prachu a nečistot proběhlo za pomoci vysokotlakého čističe s výkonem 250 bar. Malování stěn se realizovalo ve dvou odstínech, sokl v barevném odstínu RAL7037 a nástřik hlavní plochy fasády v odstínu RAL7047.

Po dokončení proběhl jako vždy závěrečný úklid při kterém proběhlo i chemické čistění oken skladové haly. Těšíme se na další spolupráci!

Další naše realizace probíhala v německé cihelně ve městě Dachau nedaleko Mnichova. Zakrývání před začátkem práce probíhalo vždy lokálně na místě provádění práce. V hale proběhlo nejdříve odprašnění, vysávání a ometání zdí a ocelových konstrukcí. Následně chemické čištění oken v hale, kde se nacházelo velké množství nečistot a neprocházelo do haly téměř žádné světlo. Po dokončení procesu čištění skladové haly, se přešlo na malování betonových stěn průmyslovou barvou v bílém odstínu. Součástí malování byl i nátěr ocelových sloupů. Na závěr vymalování haly se samozřejmě jako vždy prováděl závěrečný úklid. Zákazníkův požadavek ohledně renovace haly byl splněn nad rámec očekávání a my jedeme dělat další haly čisté a pěkné. Těšíme se na další spolupráci.

 

Další zakázku jsme realizovali pro našeho stálého zákazníka v Německu v městečku Herborn. Zajímavostí je že na místní akademii se zapsal J. A. Komenský (historicky jeden z největších českých myslitelů) 30. března 1611 a studoval tu do roku 1613. Firma, pro kterou provádíme již několikátou realizaci a je tedy našim stálým zákazníkem se zabývá výrobou a servisem celosvětově známých elektrických rozvaděčů. 

Realizace zakázky spočívala v renovaci staré malby, malování výrobní haly a také čištění haly. Náš postup byl následující. Mechanické odstranění původní malby na betonovém stropu. Následné malování zdí, malování stropů a také malování sloupů. Malování hal air-less systémem a za pomoci našich vysokozdvižných plošin je velice efektivní a dostaneme se i do těžko přístupných míst. Díky tomu zvládáme dělat haly i za provozu. Po kompletním vymalování průmyslové výrobní haly následuje mechanické nebo chemické čištění oken, čištění světlíku a čištění technických instalací vody, čištění rozvodů plynu, čištění trubkových rozvodů topení. Nechybělo ani čištění elektroinstalací na stěnách a ve výškách a čištění protipožárního hasícího systému včetně sprinklerů . Na závěr jako vždy závěrečný úklid a hala vypadala jako nová a byla připravena na předání. Těšíme se na další spolupráci. 

 

Realizace zakázky v Rakousku v městečku Sankt Pölten. Turisticky vyhledávané město především právě kvůli své bohaté historii, jelikož založení města se datuje někde kolem 4. století př. n. l.

Byly jsme osloveni ohledně čištění a malování výrobní haly. Jelikož se firma zabývá zpracováním dřeva, nacházelo se v hale spoustu prachu a nečistot z výroby. Bylo zapotřebí nejdříve veškeré stroje, materiál a výrobky zakrýt pod velkoplošné plachty. Vysávání a ometání kabelových lávek, světel, trubkových rozvodů včetně protipožární instalace od dřevěného prachu. Čištění podstropních konstrukcí a také chemické čištění světlíků. Po vyčištění haly se přecházelo na malování výrobní haly. Nástřik barvy v bílém odstínu byl nanášen na obklady stropu, betonové stěny a sloupy. V části haly jsme prováděli renovaci původního barevného nástřiků stěn v odstínu RAL 3016. Po dokončení malování výrobní haly byl proveden kompletní závěrečný úklid. Těšíme se na další spolupráci.

Další ze zakázek se nacházela ve městě Villingen-Schewenningen v Německu. Město Villingen je hlavním městem německých karnevalových oslav. Firma nás oslovila na základě doporučení ohledně čištění a malování výrobní haly. 
Čištění a malování výrobní haly bylo rozvrženo následovně.
– Zakrývání strojů, materiálu a výrobků pod velkoplošné plachty, vždy lokálně v místech a okolí práce.
– Průmyslové vysávání a ometání technických instalací a rozvodů od prachu a volných nečistot 
– Průmyslové chemické čištění ocelových vazníků, ocelových sloupů a všech dalších ocelových konstrukcí 
– Chemické čištění jeřábových drah mostových jeřábů
– Ruční mechanické čištění světlíků, ocelových vazníků, ocelových sloupů a jeřábových drah
– Průmyslové malování, nátěry a nástřiky plechového opláštění stropu.
– Průmyslové malování stěn a sloupů
– Závěrečný úklid haly.
Hala vypadá po renovaci, čištění a nátěrech jako nová a my si můžeme odškrtnout další úspěšně dokončenou zakázku a seznam našich zákazníků se rozrostl o další spokojenou firmu.

Realizace další zakázky ohledně čištění fasády skladové haly pro našeho stálého zákazníka ve Francii. Hala se nachází v malé obci Saint-Georges-sur-Eure, kde žije pouhých cca 2500 obyvatel. Čištění plechového opláštění haly se provádělo za pomoci vysokotlakého vodního čističe. Proběhlo i chemické čištění oken a světlíků. Skrz světlíky již neprocházelo téměř žádné denní světlo kvůli míře znečištění, po našem vyčištění vypadají jako nové což můžete sami posoudit z fotek níže. Po dokončení čištění opláštění haly je potřeba připravit halu na malování. Probíhá tedy kompletní zakrytí oken a vrat. Malování haly antikorozním nástřikem a následně syntetickou barvou v odstínu RAL 7035 za pomoci vysokozdvižné plošiny a air-less systému na nástřik barvy zaručuje maximální efektivitu. Na závěr malování skladu probíhá opět závěrečný úklid, který je samozřejmostí.

Tento článek je o realizaci zakázky čištění a malování výrobní haly v Německu v malé obci Hatzfeld, zabývající se výrobou zemědělské techniky pro sklízení, setí a obhospodařování vinic. V hale došlo k celkovému čištění a vysávání technických instalací na stěnách a ve výškách (voda, plyn, topení, tlakový vzduch atp.). Čištění kabelových lávek od prachu a volných nečistot. Čištění jeřábových drah a mostových jeřábů. V poslední řadě chemické čištění ocelových konstrukcí a světlíků v hale.
Po procesu čištění výrobní haly přišlo na řadu malování, před kterým je potřeba zakrytí všech materiálů a strojů velkoplošnými plachtami, abychom zachovali materiály a výrobky čisté. Malování výrobní haly obsahovalo, malování stropu a stěn, malování sloupů a nátěry ocelových konstrukcí.
V rámci závěrečného úklidu proběhlo i čištění sekčních vrat haly. Zákazník byl nad míru spokojen, a to je hlavní. Těšíme se na další možnou spolupráci.

Realizovali jsme zakázku malování galvanovny v Německém bavorsku v městečku Neusäß. Město není vůbec veliké, ale historicky je velice zajímavé. Vzniklo totiž spojením 8 vesnic (Hainhofen, Hammel, Neusäß, Schlipsheim, Westheim, Ottmarshausen, Steppach a Täfertingen).
Jako každý průmysl pracující s kovem, tak i tato hala byla plná nečistot a nechyběl ani průmyslový prach. Proto jsme použily následující pracovní postup.
-Lokální zakrytí strojů, materiálu a výrobků pod velkoplošné plachty
-Čištění (vysávání) technických instalací a rozvodů na stěnách a ve výškách od prachu a volných nečistot, resp. Čištění trubkových rozvodů vzduchotechniky, vody, plynu a kabelových lávek
-Čištění světlíků a bočních oken
-Průmyslové malování betonového stropu
-Průmyslové malování cihelných stěn
Došlo i k čištění ocelových konstrukcí, čištění jeřábových drah, a následně vymalování výrobní haly. Celá hala dostala nový bílý nátěr. Nástřik ocelových konstrukcí a nástřik jeřábových drah se realizoval do odstínu tmavě šedé RAL 7016. Zákazník byl spokojený, to nás těší a žene nás to dál.

Další realizace proběhla v malinké obci Kieselbronn kousek od města Pforzheim v Německu. V obci bylo zřízeno muzeum odrůd ovoce díky svému rozlehlému sadu na pěstování ovoce.
Firma měla požadavek na kompletní renovaci hal. Proto se zvolil jasný postup. V první řadě kompletní zakrytí pracovní plochy. Následně průmyslové čištění a vysávání technických rozvodů ve výškách, čištění elektroinstalací a chemické čištění oken a světlíků. Když byly dokončeny veškeré čistící práce, mohlo se jít na malování haly, které obsahovalo malování a nátěry obkladů stropu, nástřik ocelových konstrukcí, a nakonec vymalování stěn a sloupů. A dle fotky před a po, co vidíte pod článkem můžete zhodnotit jak moc se nám to povedlo.

Zajímavostí další naší zakázky je ,že během druhé světové války Němci obsadili závod na výrobu pneumatik, i když Montluçon ve Francii byl v takzvaném svobodném pásmu, aby využili výzkumnou laboratoř k syntéze kaučuku, protože přírodní kaučuk nemohl být do Německa dovážen… Jak předchozí řádky napovídají ,jedná se o celosvětového výrobce pneumatik. Realizace zakázky týkající se čištění skladových prostor.

Bylo zapotřebí provést vyčištění (vysávání nebo ometání) stropů a stěn od nečistot a prachu z elektroinstalace, světel a trubkových rozvodů.Proto se zákazník rozhodl pro naši firmu. Máme bohaté zkušenosti s těmito postupy a realizacemi a není to pro nás žádný problém. Naši specialisté v oboru důkladně zhodnotily stav haly a s naším technickým oddělením prodiskutovali co je vše potřeba udělat, aby hala opravdu vypadala jako nová. V rámci urychlení a zefektivnění zakázky není čas na stěhování a hala je stále v provozu.

Průmyslové vysávání zdí a stropů. Vysávání technických a protipožárních instalací kde se drží obrovské množství nečistot a prachu je samozřejmostí. Po kompletním odprašnění stěn, stropu, sloupů, ocelových konstrukcích atd. přichází na řadu malování, které provádíme pomocí airless systému, díky kterému dochází k vysoké efektivitě a dokonalým výsledkům nanášení barvy. Nakonec jako vždy probíhá závěrečný úklid po realizaci. Tato zakázka pro nás byla další skvělou zkušeností a bylo nám ctí pracovat pro takto slavnou společnost. Jelikož pro tohoto zákazníka pracujeme i v jiných zemích těšíme se na další spolupráci.

Realizace této zakázky v Německu, v malé obci Mauerstetten, jejíž historie sahá až do 9. století. Firma se zabývá výrobou bezpečnostních brzd a bezpečnostních spojek pro lokomotivy a průmysl.
V hale byla velmi těžká přístupnost jakoukoliv technikou, proto bylo potřeba použít dobře ovladatelné a prostorově skladné plošiny z naší garáže, abychom se dostali do všech skulinek a zákoutí a co nejvíce tedy zefektivnili náš technologický postup. Po zakrytí části haly velkoplošnými svěšenými plachtami a lokální přikrytí výrobků, materiálů a strojů jsme se mohli vrhnout na realizaci, která obsahovala průmyslové malování plechového stropu, chemické čištění a následné natření ocelových vazníků, pomocných konstrukcí, profilů a sloupů. Následně jsme provedli čištění (vysávání či ometení), které zahrnovalo trubkové rozvody a kabelové lávky na stěnách a ve výšce. Konkrétně se jednalo o trubkové rozvody vody, plynu a vzduchotechniky. Realizace díky našim obrovským zkušenostem v oboru tedy proběhla bleskově. Po dokončení realizace proběhl jako vždy kompletní závěrečný úklid a naši hoši mohli vyrazit domu odpočívat. Těšíme se na další spolupráci.