Přehled společností a výrobních areálů, kde jsme realizovali naše služby

Zahraničí

+ každoročně realizace čištění, nátěrů a malování na rodinných domech
v počtu cca 300-500 domů / rok