ČIŠTĚNÍ A VYSÁVÁNÍ V HALÁCH A VE VÝŠKÁCH

Co všechno nejčastěji čistíme

Ve výrobních areálech, halách a skladech realizujeme průmyslové čištění stropů, stěn, opláštění, oken a světlíků. Dále čistíme veškeré technické a technologické instalace a rozvody na stěnách a ve výškách. Nejčastěji se jedná o čištění rozvodů vzduchotechniky, vody, plynu, tlakového vzduchu, topení včetně topných těles. Čistíme i veškeré elektrorozvody, osvětlení a elektrorozvaděče, mostové jeřáby i jejich jeřábové dráhy, ocelové konstrukce, příhradové vazníky i betonové stavební prvky. Ve výrobních halách a skladech čistíme také výrobní technologie a stroje, nejrůznější dopravníky, zásobníky, protipožární rozvody, klimatizace a rozvody vzduchu a mnohé další…

Jak nejčastěji čistíme

Průmyslové vysávání. Zde používáme nejrůznější průmyslové vysavače. Např. od extrémně lehkých zádových vysavačů pro stísněnené prostory až po např. velmi výkonné „půltunové“, mobilní a extrémně výkonné vysavače se dvěma turbínami 15kW. Tyto obří vysavače snadno vysávájí i těžké a silné nečistoty ve např.ve slévárnách.

Chemické čištění. Pomocí několika desítek druhů průmyslové čistící chemie od několika výrobců jsme si doposud úspěšně poradili s čištěním nejrůznějších druhů i stavů znečištění v několika stech výrobních halách v ČR i v zahraničí. Tento způsob čištění často kombinujeme se speciálním parním čističem.

Průmyslová „suchá“ pára. Díky tlaku 10 BAR, teplotě 180 °C a 250 kg „suché“ páry za hodinu si dokážeme poradit pomocí speciálních nástavců, přisávání průmyslové chemie a mnohým firemní zlepšovákům s nejrůznějším znečištěním i v těžko přístupných místech. V kombinaci s tímto strojem jsme vyvinuli i několik jedinečných technologických postupů pro čištění v nepřístupných místech. Některé naše „zlepšováky“ značně zvětšují produktivitu čištění stropů na halách.

Vodní kladivo – Čištění a tryskání tlakovou vodou o tlaku 250-2800 BAR používáme nejčastěji na ocelových konstrukcích a střechách. K některým strojům lze přidávat i přisávání odmašťovací chemie a saponátů. Jednou za čas používáme tlakové tryskání vodou i pro odstraňování loupajících se omítek a starých barev ze stropů na halách. Toto je však možné jen tam, kde nevadí větší množství vody při čištění (nejčastěji prázdná výrobní hala).

Pneumatický jehlový oklepávač – Používáme při odstraňování starších poškozených a nesoudržných nátěrových hmot. Nejčastěji se používá při očišťování ocelových konstrukcí před dalšími nátěry. Protože se však jedná o velmi pomalé čištění, používá se jen pro očišťování menších ploch.

Tryskání suchým ledem. Zde se jedná o moderní ekologické a neabrazivní čištění technických a technologických prvků. Při tomto čištění nevzniká žádný odpad a nečistoty. Suchý led má teplotu cca – 70 °C. Bohužel je tato skvělá metoda čištění značně neproduktivní a drahá pro očišťování velkých ploch a rozsahů. A tak se používá hlavně na pravidelné čištění a údržbu technologických částí (hlavně v „automotive“ průmyslu).

Speciální čištění. Několikrát za rok vymýšlíme a zkoušíme na požádání různé speciální postupy pro nestandartní druh či množství znečištění. Toto se obvykle děje formou krátkých zkoušek v hale zákazníka. Tyto zkoušky a nové výzvy již několikrát v minulosti přinesly úspěch v podobě nalezení či vytvoření nových postupů, způsobů či urychlení, respektivě zlevnění. Nejvíce si ceníme např. našeho zlepšováku pro čištění plechových stropů a stěn a to i v extrémně nepřístupných místech. Nebo např.odstraňování starých barev či omítek v místech poškození na betonových stropech starších výrobních hal.